Ζωγραφίζουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – RAP-άρουμε για την ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Ζωγραφίζουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν»
«RAP-άρουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν»
Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων & Κηδεμόνων Αττικής διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά και νηπιαγωγεία) με θέμα: «Ζωγραφίζουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν».
Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν είτε με ατομική είτε με ομαδική εργασία στο διαγωνισμό. Δεν υπάρχει, επίσης, κανένας περιορισμός στα υλικά και την τεχνοτροπία που θα χρησιμοποιηθεί.
Οι Σύλλογοι Γονέων ή οι Ενώσεις των οποίων τα παιδιά (ατομικά ή σε ομάδες) θέλουν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή .pdf ή .jpeg) στο e-mail: diagonismos.eirini.omosp.gon.att@gmail.com έως και τις 2/5/2022 τα έργα των παιδιών, αναγράφοντας στο θέμα: «Για το διαγωνισμό Ζωγραφίζουμε για την ΕΙΡΗΝΗ». Στην περίπτωση που υπάρχουν έργα μεγάλων διαστάσεων να αποσταλεί ευκρινής και υψηλής ανάλυσης φωτογραφία τους στο ίδιο e-mail.
Τα 30 πρώτα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα εκτεθούν στο χώρο που θα διεξαχθεί το Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και γι αυτό το λόγο αυτά τα έργα θα πρέπει να σταλούν στη συνέχεια στη φυσική μορφή τους για να γίνει η έκθεση.
Για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια – λύκεια) το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας διοργανώνει διαγωνισμό με θέμα: «RAP-άρουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν».
Αντίστοιχα, δεκτές γίνονται τόσο ατομικές όσο και ομαδικές εργασίες.
Τα τραγούδια που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μας αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: diagonismos.eirini.omosp.gon.att@gmail.com έως και τις 2/5/2022 σε μορφή mp3 ή wav, αναγράφοντας στο θέμα: «Για το διαγωνισμό: RAP-άρουμε για την ΕΙΡΗΝΗ».
Το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας θα ξεκινήσει με το τραγούδι που θα πάρει την πρώτη θέση στο διαγωνισμό.
Και για τους δύο διαγωνισμούς οι συμμετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα στοιχεία:
 Ονοματεπώνυμο παιδιού/παιδιών τα οποία εργάστηκαν για το εικαστικό ή μουσικό έργο και υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα που να εγκρίνει την δημόσια ανάρτηση ή αναπαραγωγή, όπως περιγράφεται στους όρους τους διαγωνισμού.
 Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail)
 Σχολείο μαθητή/των
 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων / Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων
Διευκρινίζεται ότι αν ο γονέας ή κηδεμόνας, στην περίπτωση που το έργο διακριθεί στο διαγωνισμό, δεν θέλει δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού του, μπορεί να υπογράψει το έργο με ψευδώνυμο. Ωστόσο, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να σταλούν και τα πραγματικά στοιχεία του δημιουργού.
Για την επιλογή των έργων που θα αναρτηθούν στην έκθεση και του τραγουδιού με το οποίο θα ανοίξει το Συνέδριο της Ομοσπονδίας, ορίζεται 5μελής κριτική επιτροπή αποτελούμενη από:
 Δύο μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων, που θα ορίσει το ΔΣ
 Ένα μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, που θα ορίσει το ΔΣ τους
 Έναν γονέα εικαστικό – μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων,
 Έναν γονέα μουσικό – μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων.
Σε όλα τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα και θα σταλεί σε κάθε παιδί ξεχωριστά ευχαριστήρια επιστολή από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.
«Ζωγραφίζουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν»
«RAP-άρουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν»
=====================================
Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων & Κηδεμόνων Αττικής διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά και νηπιαγωγεία) με θέμα: «Ζωγραφίζουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν».
Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν είτε με ατομική είτε με ομαδική εργασία στο διαγωνισμό. Δεν υπάρχει, επίσης, κανένας περιορισμός στα υλικά και την τεχνοτροπία που θα χρησιμοποιηθεί.
Οι Σύλλογοι Γονέων ή οι Ενώσεις των οποίων τα παιδιά (ατομικά ή σε ομάδες) θέλουν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή .pdf ή .jpeg) στο e-mail: diagonismos.eirini.omosp.gon.att@gmail.com έως και τις 2/5/2022 τα έργα των παιδιών, αναγράφοντας στο θέμα: «Για το διαγωνισμό Ζωγραφίζουμε για την ΕΙΡΗΝΗ». Στην περίπτωση που υπάρχουν έργα μεγάλων διαστάσεων να αποσταλεί ευκρινής και υψηλής ανάλυσης φωτογραφία τους στο ίδιο e-mail.
Τα 30 πρώτα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα εκτεθούν στο χώρο που θα διεξαχθεί το Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και γι αυτό το λόγο αυτά τα έργα θα πρέπει να σταλούν στη συνέχεια στη φυσική μορφή τους για να γίνει η έκθεση.
Για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια – λύκεια) το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας διοργανώνει διαγωνισμό με θέμα: «RAP-άρουμε για την ΕΙΡΗΝΗ – Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν».
Αντίστοιχα, δεκτές γίνονται τόσο ατομικές όσο και ομαδικές εργασίες.
Τα τραγούδια που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μας αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: diagonismos.eirini.omosp.gon.att@gmail.com έως και τις 2/5/2022 σε μορφή mp3 ή wav, αναγράφοντας στο θέμα: «Για το διαγωνισμό: RAP-άρουμε για την ΕΙΡΗΝΗ».
Το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας θα ξεκινήσει με το τραγούδι που θα πάρει την πρώτη θέση στο διαγωνισμό.
Και για τους δύο διαγωνισμούς οι συμμετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα στοιχεία:
 Ονοματεπώνυμο παιδιού/παιδιών τα οποία εργάστηκαν για το εικαστικό ή μουσικό έργο και υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα που να εγκρίνει την δημόσια ανάρτηση ή αναπαραγωγή, όπως περιγράφεται στους όρους τους διαγωνισμού.
 Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail)
 Σχολείο μαθητή/των
 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων / Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων
Διευκρινίζεται ότι αν ο γονέας ή κηδεμόνας, στην περίπτωση που το έργο διακριθεί στο διαγωνισμό, δεν θέλει δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού του, μπορεί να υπογράψει το έργο με ψευδώνυμο. Ωστόσο, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να σταλούν και τα πραγματικά στοιχεία του δημιουργού.
Για την επιλογή των έργων που θα αναρτηθούν στην έκθεση και του τραγουδιού με το οποίο θα ανοίξει το Συνέδριο της Ομοσπονδίας, ορίζεται 5μελής κριτική επιτροπή αποτελούμενη από:
 Δύο μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων, που θα ορίσει το ΔΣ
 Ένα μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, που θα ορίσει το ΔΣ τους
 Έναν γονέα εικαστικό – μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων,
 Έναν γονέα μουσικό – μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων.
Σε όλα τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα και θα σταλεί σε κάθε παιδί ξεχωριστά ευχαριστήρια επιστολή από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.

Leave a Comment


Notice: Undefined index: sfsi_telegram_display in /var/www/vhosts/kontrastorevma.gr/httpdocs/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/sfsi_widget.php on line 320

Notice: Undefined index: sfsi_vk_display in /var/www/vhosts/kontrastorevma.gr/httpdocs/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/sfsi_widget.php on line 322

Notice: Undefined index: sfsi_ok_display in /var/www/vhosts/kontrastorevma.gr/httpdocs/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/sfsi_widget.php on line 324

Notice: Undefined index: sfsi_weibo_display in /var/www/vhosts/kontrastorevma.gr/httpdocs/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/sfsi_widget.php on line 326

Notice: Undefined index: sfsi_wechat_display in /var/www/vhosts/kontrastorevma.gr/httpdocs/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/sfsi_widget.php on line 328
Facebook
Facebook
Email
Blog